2020-07 Klubové soustředění Janov

První prázdninový týden se skupinka 45 dětí a trenérů vydala na dobrodružné klubové soustředění do nedalekého Janova nad Nisou. Ubytování a tělocvičnu nám poskytla Janovská sokolovna, kterou jsme měli možnost vyzkoušet již vloni a na přípravném soustředění v červnu. 

Na děti čekal bohatý program plný nejen tréninků capoeiry, ale i naučných a zábavných aktivit. Každé ráno se konala rozcvička, díky které se z ospalých tvářiček, způsobených brzkým budíčkem, staly tvářičky veselé a natěšené na to, co jim den přinese. Po každodenní vydatné snídani následoval nácvik hraní na nástroje, kde si všichni účastníci měli možnost vyzkoušet hrát na nástroje typické pro capoeiru. Poté následoval trénink rozdělený na tři části - akrobacie, kopy na lapy a základní pozice v sekvencích. Na těchto třech stanovištích se v průběhu celého týdne pravidelně střídali celkem čtyři trenéři, každý trénink na každém ze stanovišť byl tedy úplně jiný. Na konci každého tréninku se konala roda, ve které se střídaly všechny možné typy capoeiry. Děti tedy mohly vidět pokročilé při hrách Iuna, Angola či Santa Maria, které běžně na tréninku neuvidí. Zároveň jsme nezapomněli zapojit i klasické tance Maculele nebo Sambu. Odpolední program probíhal ve stejném duchu a po večeři čekal na děti vždy nějaký zábavný program. Jednou to byla pohádka, jindy táborák nebo jiné venkovní aktivity.
Dospělí si pro děti připravili také velmi důležitý kurz první pomoci. První částí bylo absolvování zdravotního testu v malých skupinkách. Poté si všichni měli na několika stanovištích možnost vyzkoušet, jak se chovat například při zástavě srdce, dýchání, krvácení, přehřátí nebo podchlazení, zásahu elektrickým proudem nebo zlomeninách. Věříme, že toto informacemi nabité dopoledne děti alespoň trochu připravilo na nepříjemné krizové situace, při kterých budou muset pomoci postiženému.
V pátek se Janovská sokolovna a její areál změnil na Pevnost Capoyard, ve které na děti čekalo mnoho nelehkých zkoušek. Celou soutěží tři týmy provedl sám velký mistr Joel Manuel de Castro Šestistinný, střážce Capoyardu. Týmy měly za úkol prolézt laserovým polem u Bratrance Urinala, postavit domek pro Paklíče, vyřešit logickou úlohu u Bratrance Kapičky, projít zapeklitou uličkou u Strýčka Slepejška, soupeřit o míč u Bratrance Obroděje, čelit divokým tygrům u Matky Furie, nebo lovit divou zvěř luky a šípy s asistencí Bratranců Urinala a Obroděje. Po absolvování všech nelehkých úkolů týmy musely složit krátkou píseň s tanečním přednesem, jako poděkování mistru Šestistinnému za možnost návštěvy jeho pevnosti.
Výsledkem celotýdenního snažení bylo závěrečné vystoupení pro rodiče, do kterého byli zapojeni všichni účastníci soustředění, při kterém mohli vidět své ratolesti jako zvířátka při Amazonas, tanečníky při Sambě a Maculele, nebo jako šikovné capoeiristy při sólech a hrách. Překvapení v podobě polštářku pro všechny účastníky si připravila Jana Podaná, moc za to děkujeme!
Všem účastníkům děkujeme za parádní start prázdnin. Jsme rádi, že se soustředění obešlo bez větších úrazů a komplikací a vše proběhlo tak, jak mělo. Doufáme, že jsme Janovskou sokolovnu nenavštívili naposledy a těšíme se na další akci, kterou bude seminář s Mestre Paçocou v Liberci na konci července. Přejeme krásné a pohodové léto!
Text. Bára Filipi

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75