2013-12 Vánoční prezentace

Vánoční prezentace celého klubu jako zakončení Charitativní sbírky oblečení, sportvoního vybavení, hraček a trvanlivých potravin..

Veliké díky všem, kteří se zapojili! Podařilo se shromáždit a odvézt 21 plně naložených aut!

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16